polski

cześć, moje ostatnie zamówienie nr OMF172716408 - chcę nawiązać do korespondencji i poinformować was, że jesteście bardzo nierzetelną firmą i zostałam przez was oszukana na kosztach pobieranych za wysyłkę i zwrot produktów. W informacji email dostałam potwierdzenie, że nie zapłacę kolejnych kosztów wysyłki przy wymianie butów na mniejszy rozmiar. Proszę mi wytłumaczyć dlaczego zapłaciłam 554 euro a zwrot na racunek był w kwocie 534 euro o 20 euro mniej. Zapewniliście mnie że nie zapłacę nowych kosztów że przesyłka będzie za darmo bo wymieniam towar liczyliście na to że się nie dopatrzę a jednak koszty w kwocie 10euro zostały ponownie zabrane. Jest to bardzo nie w porządku takie oszukiwanie ludzi. Liczę na to, że te 10 euro do mnie wróci na konto. Zostało to przez Was mi zapewnione. Z poważaniem

angielski

Hello, my last order no. OMF172716408 - I want to refer to the correspondence and inform you that you are a very unreliable company and I was cheated by you on the costs of shipping and returning products. In the email information I received confirmation that I will not pay further shipping costs when exchanging shoes for a smaller size. Explain to me why I paid 554 euros and the refund for wine was 534 euros 20 euros less. You assured me that I would not pay new costs, that the shipment would be free because I was exchanging goods, you hoped that I would not see them, but the costs of EUR 10 were taken again. It is very unfair to cheat people. I hope that these 10 euros will return to my account. You provided me with that. Sincerely

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.