polski

Kobiety pijące już jedną szklankę mleka dziennie mają o połowę większe ryzyko rozwoju rak piersi. "Pij mlekobędziesz wielki" pamiętacie te reklamy? Szkoda, że nie mówili przy tym o konsekwencjach jego spożywania. Eksperci z Loma Linda University twierdzą, że nawet umiarkowane spożycie mleka może zwiększyć zagrożenie kobiet rakiem piersi nawet o 80%. Dlaczego nie ma o tym mowy w kampaniach profilaktyki raka piersi?

angielski

Women who already drink one glass of milk a day have half the risk of developing breast cancer. "Drink milk you will be great" remember those ads? It is a pity that they did not talk about the consequences of eating it. Experts at Loma Linda University say that even moderate milk consumption can increase a woman's risk of breast cancer by up to 80%. Why is this out of the question in breast cancer prevention campaigns?

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza polski-angielski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.