polski

Nie wlewaj w siebie bezmyślnie wody, gdy nie chce ci sie pić, ponieważ tylko wypłuchesz z siebie elektrolity (sód, potas, wapń czy magnez). Woda nie powstrzymuje nas przed jedzeniem, gdyż bardzo szybko przez nas przepływa. Składamy się z około 75% wody. Lecz nikt nie mówi, że nie jest to czysta woda, lecz płyny (takie jak krew czy limfa). Z kolei niektórzy mówią również, że woda pomaga na suchą skórę. Sucha skóra to brak witaminy A, więc potrzebujesz olejów, żeby ją natłuścić. Jak ma to zrobić woda? Hiponatremia to choroba z przepicia wody. Więc nie mówmy, że woda nie może nam zaszkodzić. Pij tylko wtedy gdy jesteś spragniony!

angielski

Do not mindlessly pour water into yourself when you are thirsty, because you will only flush out electrolytes (sodium, potassium, calcium or magnesium). Water does not stop us from eating because it flows very quickly through us. We consist of approximately 75% water. But no one says that it is not pure water, but fluids (such as blood or lymph). In turn, some also say that water helps dry skin. Dry skin lacks vitamin A, so you need oils to lubricate it. How is water supposed to do this? Hyponatremia is a disease of drinking water. So let's not say water can't harm us. Only drink when you are thirsty!

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza polski-angielski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.