polski

Cześć Jack, Moje konto nadal jest zablokowane, z tego co pamiętam faktycznie po dostaniu bana myślałem, że to błąd i zostało utworzone 2-gie konto gdzie po chwili dostałem znowu bana, rozumiem że to jest wykroczenie "multi konto" i przyznaje się do tego, to był mój błąd wynikający z mojej niewiedzy iż tak nie można robić i bardzo za to przepraszam, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie i chciałbym zapytać czy jest jakakolwiek możliwość "odkupienia" swoich win abym nadal mógł grać na waszej platformie, nie ukrywam że bardzo ale to bardzo mi na tym zależy i jedyne co mogę zrobić to przeprosić i obiecać, że nigdy więcej nie będzie ze mną żadnych problemów. Best regards,

angielski

Hi Jack, My account is still blocked, from what I remember, after getting banned I thought it was a bug and a 2nd account was created where after a while I got banned again, I understand that it is a "multi account" offense and I admit it was my mistake resulting from my ignorance that this cannot be done and I am sorry for that, I have nothing to justify myself and I would like to ask if there is any possibility of "redeeming" my sins so that I can still play on your platform, I must admit that it is very, very much I care about it and all I can do is apologize and promise that I will never have any problems with me again. Best regards,

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.