polski

Witam, Przyjechało auto. Proszę o informację jaki charakter ma Upoważnienie gdyż nie jest zaznaczone. Stały, jednorazowy czy terminowy? Proszę o przetłumaczenie co to jest z towar. Czy to jest: Instalacja do produkcji ściółki z obornika model BRU 2000 Premium? Proszę o wypełnienie oświadczeń z załącznika dotyczących kosztów transportu oraz ograniczeń w wywozie.

angielski

Hello, The car has arrived. Please let me know what the Authorization is, because it is not marked. Permanent, one-time or on-time? Please, translate what is the product. Is it: Plant for the production of manure mulch model BRU 2000 Premium? Please complete the statements in the annex regarding transport costs and export restrictions.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.