polski

Szanowni Państwo Mam zaszczyt, jako Burmistrz Miasta Żywca zaprosić do odwiedzenia naszej pięknej Ziemi Żywieckiej, do poznania ciekawych miejsc i obiektów, a także do odkrywania własnych urokliwych zakątków miasta. Mam nadzieję, że bliższe poznanie Żywca i jego walorów, bedzie dla Państwa niezapomnianym przeżyciem i zachęci do zatrzymania się u nas na dłużej. Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor

angielski

Dear Sir or Madam As an Mayor of Żywiec, I have the honor to invite you to visit our beautiful Żywiec Land, to learn about interesting places and objects, as well as to discover my own charming corners of the city. I hope that getting to know Żywiec and its qualities better will be an unforgettable experience for you and encourage you to stay with us for longer. Mayor of Żywiec Antoni Szlagor

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.