polski

Świetna lokalizacja, potencjał gospodarczy i dobre warunki do dalszego rozwoju przemysłu turystycznego stanowią o dużej atrakcyjności Żywca. Ambicją mieszkańców miasta i Władz Samorządowych jest uczynienie z Żywca ośrodka turystyczno-kulturalnego, w którym zatrzymywać się będą polscy, jak i zagraniczni turyści. Kto chociaż raz zawita w te urokliwe strony, z pewnością będzie chciał tu powrócić. Zapraszamy do Żywca na spotkanie z piękną przyrodą, ciekawą historią i gościnnymi mieszkańcami.

angielski

Great location, economic potential and good conditions for further development of the tourist industry make the Żywiec highly attractive. The ambition of the inhabitants of the city and Local Government is to make Żywiec a tourist and cultural center in which Polish and foreign tourists will stay. Anyone who visits these charming sites at least once will definitely want to come back here. We invite you to Żywiec for a meeting with beautiful nature, interesting history and hospitable inhabitants.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.