polski

Aktywna polityka ekologiczna Władz Samorządowych stawia Żywiec w gronie miast-liderów w dziedzinie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów ochrony środowiska. W związku z licznymi inwestycjami znacznie poprawia się jakość wód płynących przez Żywiec oraz zmniejsza się emisja zanieczyszczeń do środowiska. Przyjęte i realizowane działania w dziedzinie ekologii przynoszą miastu niewątpliwy splendor. Żywiec posiada tytuły: „Mecenasa Polskiej Ekologii”, „Gminy Przyjaznej Środowisku” i „Miasta Czystszej Produkcji”.

angielski

Active ecological policy of Local Government Authorities puts Żywiec among the leaders-cities in the field of modern methods of solving environmental problems. Due to numerous investments, the quality of waters flowing through Żywiec significantly improves and the emission of pollutants into the environment decreases. Adopted and implemented activities in the field of ecology bring undoubted splendor to the city. Żywiec holds the titles: "Patron of Polish Ecology", "Environment Friendly Commune" and "City of Cleaner Production".

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.