polski

Na terenie miasta zlokalizowany jest także niezmiernie urokliwy i ciekawy przyrod¬niczo rezerwat „Grapa”. Przez rezerwat prowadzi przy¬rodnicza ścieżka dydaktyczna, która umożliwia zapoznanie się z bogactwem tutejszej flory i fauny. Rzadkie osobliwości przyrody można spotkać również wędrując ścieżką przyrodniczo-dy¬daktyczną „Wzgórze Grojec”. W 2018 r. otwarto kolejną ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą znajdującą się nad rzekami Koszarawą i Sołą oraz Jeziorem Żywieckim. Ścieżka obejmuje obszar o długości ok. 7 km i jest miejscem rekreacji i odpoczynku, zachęca do aktywności ruchowej, korzystają z tej trasy między innymi biegacze, rolkarze, rowerzyści oraz osoby uprawiające nordic walking. Ścieżka jest doskonałym miejscem na spacery rodzinne, gry terenowe czy wspólny piknik z dala od szumu miasta i zgiełku ulicy. Tablice edukacyjne umiejscowione wzdłuż ścieżki informują o występujących tu gatunkach flory i fauny, które stanowią niepowtarzalne bogactwo przyrody naszego miasta i regionu.

angielski

The city also has an extremely charming and interesting nature reserve "Grapa". A nature trail leads through the reserve, which makes it possible to get to know the richness of the local flora and fauna. Rare peculiarities of nature can also be found on the hiking and educational path 'Wzgórze Grojec'. In 2018, another educational and nature trail was opened located on the Koszarawa and Soła rivers and Żywiec Lake. The path covers an area of ​​about 7 km and is a place of recreation and rest, encourages physical activity, and is used by, among others, runners, rollerbladers, cyclists and people who practice Nordic walking. The path is a great place for family walks, outdoor games or a shared picnic away from the city noise and traffic noise. Educational boards located along the path inform about the species of flora and fauna occurring here, which constitute the unique richness of nature of our city and region.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.