polski

PARK ZAMKOWY Z DOMKIEM CHIŃSKIM jest zabytkowym, 26 ha elementem ekosystemu miasta, którego początki sięgają XVIII wieku. Z II połowy XVIII wieku pochodzi altana zbudowana w formie dom¬ku chińskiego z umieszczonym nad dachem herbem Wielopolskich – Starykoń. Na prze¬łomie XIX i XX w. park o układzie geome¬trycznym został przekomponowany w duchu angielskich założeń krajobrazowych, wtedy to wspomniany Domek Chiński znalazł się na wyspie. Atrakcyjność parku podkreślają liczne kompozycje artystyczne: kamienne mostki, aleja lipowa, rozarium, Park Mi¬niatur z makietami budowli, które związane są z rodem Habsburgów oraz mini zoo.

angielski

CASTLE PARK WITH A CHINESE HOUSE is a historic, 26 ha element of the city's ecosystem, which dates back to the 18th century. The gazebo built in the form of a Chinese house from the second half of the 18th century, with the Wielkoński coat of arms above it - Starykoń. At the turn of the 19th and 20th centuries, the park with a geometry arrangement was recomposed in the spirit of English landscape assumptions, then the Chinese House was on the island. The park's attractiveness is emphasized by numerous artistic compositions: stone bridges, linden alley, rosarium, Park Miaturni with mock-ups of buildings connected with the Habsburg family and a mini zoo.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.