polski

PAŁAC HABSBURGÓW, nazywany też NOWYM ZAMKIEM powstał w wyniku przebudowy barokowych oficyn otaczających Stary Zamek. W posiadanie rodziny Habsburgów wszedł poprzez zakup posiadłości przez Karola Ludwika Habsburga w 1838 roku od ostatniego z rodu Adama Wielopolskiego. Pałac w rękach Habsburgów pozostał do 1939 roku. Po upaństwowieniu dóbr Arcyksiążęcych w 1945 r. Pałac stał się siedzibą Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych, a obecnie Samorządu Powiatowego. Decyzją Władz Samorządowych Miasta i Powiatu - honorowa obywatelka Miasta Żywca, Maria Krystyna Habsburg (córka Karola Olbrachta syna Karola Stefana Habsburga) otrzymała w pałacu mieszkanie, do którego wprowadziła się na stałe wiosną 2003 roku i mieszkała, aż do śmierci (02.10.2012 roku).

angielski

THE HABSBOURG PALACE, also called the NEW CASTLE, was created as a result of the reconstruction of the baroque outbuildings surrounding the Old Castle. He came into possession of the Habsburg family by purchasing the property by Karol Ludwik Habsburg in 1838 from the last of Adam Wielopolski's family. The palace remained in the hands of the Habsburgs until 1939. After the nationalization of the Archduke's estates in 1945, the Palace became the seat of the Complex of Wood and Forestry Schools, and now of the Poviat Local Government. By decision of the City and Poviat Self-Government Authorities - the honorary citizen of the City of Żywiec, Maria Krystyna Habsburg (daughter of Karol Olbracht, son of Karol Stefan Habsburg) received a flat in the palace, to which she moved permanently in spring 2003 and lived until her death (02/10/2012) .

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.