polski

STARY ZAMEK – najstarszy obiekt świecki w mieście pochodzi z I połowy XV w. Jego budowę przypisuje się książętom oświęcimskim lub Mikołajowi Strzale. Za czasów panowania w Żywcu rodziny Komorowskich, dokonano poważnych zmian w jego w wyglądzie. W roku 1569 staraniem Jana Spytka Komorowskiego zamek przeistoczył się we wspaniałą renesansową rezydencję, powiększoną w latach 1721–1723 przez Wielopolskich. W roku 1838 dobra Wielopolskich wykupili Habsburgowie, którzy w latach 1850–1870 dokonali kolejnej przebudowy zamku. Od 2005 r. w Starym Zamku ma swą siedzibę Muzeum Miejskie.

angielski

OLD CASTLE - the oldest secular building in the city dates from the first half of the 15th century. Its construction is attributed to the princes of Oświęcim or Mikołaj Strzała. During the reign of the Komorowski family in Żywiec, serious changes were made to his appearance. In 1569, thanks to the efforts of Jan Spytek Komorowski, the castle transformed into a magnificent Renaissance residence, enlarged in 1721–1723 by Wielopolskie. In 1838, the Habsburgs bought Wielopolski's estates, who in the years 1850-1870 made another reconstruction of the castle. The City Museum has been located in the Old Castle since 2005.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.