polski

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KRZYŻA nazywany również kościołem Trzech Krzyży, zbudowany w XIV wieku jest najstarszą budowlą gotycką w Żywcu. W XVIII wieku kościół przebudowano w stylu barokowym. Z dawne¬go wyposażenia zachowało się wiele cennych przykładów sztuki gotyckiej, m.in. obrazy - Zdjęcie z Krzyża i Madonna z poziomką, rzeźba - św. Anna Samotrzecia, które obecnie znajdują się w Muzeum Miejskim w Żywcu. Na zewnątrz kościoła w obrębie ogrodzenia widzimy figurkę kamienną Św. Jana Nepomucena.

angielski

CHURCH OF ST. KRZYŻA also called the church of the Three Crosses, built in the fourteenth century is the oldest Gothic building in Żywiec. In the 18th century, the church was rebuilt in the Baroque style. From the old furnishings, many valuable examples of Gothic art have survived, including paintings - Picture from the Cross and Madonna with wild strawberry, sculpture - Saint. Anna Samotrzecia, which are currently in the City Museum in Żywiec. Outside the church, within the fence, we see a stone figure of St. John of Nepomuk.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.