polski

KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY zbudowano w I połowie XV wieku. W latach 1515–1542 został znacznie rozbudowany poprzez podwyższenie murów i przedłużenie prezbiterium. Końcem XVI wieku ponownie go powiększono, przez przedłużenie nawy i wzniesienie wieży. Po poważnym zniszczeniu przez pożar w 1711 r. został odnowiony w stylu barokowym przez ówczesnych właścicieli Żywiecczyzny – Wie¬lopolskich. W wystroju kościoła na szczególną uwagę zasługują: drew¬niana późnogotycka płaskorzeźba Zaśnięcie Matki Boskiej (z ok. 1500 r.), gotycki krucyfiks oraz barokowy ołtarz główny. Od 1992 r. kościół pełni funkcję Konkatedry Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W styczniu 2020 r. została udostępniona dla zwiedzających wieża Konkatedralna wraz z tarasem widokowym, znajdującym się na wys. 37, 5 m, z którego można podziwiać panoramę Żywca i Beskidów.

angielski

THE CONCATEDRAL CHURCH OF THE BIRTH OF THE Blessed Virgin Mary was built in the first half of the 15th century. In the years 1515–1542 it was significantly expanded by raising the walls and extending the presbytery. At the end of the 16th century it was enlarged again by extending the nave and erecting the tower. After severe damage by fire in 1711, it was renovated in the Baroque style by the then owners of Żywiec region - Wielopolskie. Particularly noteworthy in the church's decor are: a late-wooden wooden carving of the Dormition of the Virgin Mary (from around 1500), a Gothic crucifix and a Baroque high altar. Since 1992, the church has been the Co-Cathedral of the Bielsko-Żywiec Diocese. In January 2020, the Co-cathedral tower with a viewing terrace, located at an altitude of 37.5 m, was opened to the public, from which you can admire the panorama of Żywiec and the Beskids.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.