polski

Żywiecczyzna zachwyca nie tylko pięknymi widokami otaczających gór i jeziora, ale również wspaniałymi zabytkami historycznymi. RYNEK – jego obecna zabudowa pochodzi z II połowy XIX w. Pośrodku usytuowana jest fontanna z posągiem Św. Floriana, na której znajduje się tablica ufundowana przez społeczeństwo miasta Żywca w 70. rocznicę odzyskania niepodległości, upamiętniająca wymarsz legionistów na front w 1914 r. Po wschodniej stronie Rynku znaj¬duje się Ratusz, w którym mieści się siedziba Władz Samorządowych Miasta Żywca. Na frontowej ścianie budynku widnieją dwa herby: Polski i Żywca. O godz. 12.00 z Ratusza rozlega się hejnał żywiecki. DZWONNICA – zbudowana z kamienia w latach 1723–1724 staraniem Franciszka Wielopolskiego. Dzwonnica ma kształt kwadratowy, jest czterokondygnacyjna, pokryta dachem w kształcie namiotu. Na szczycie znajduje się ruchomy kogucik, wskazujący kierunki wiejącego wiatru, a poniżej chorągiewka z herbem Wielopolskich – „Starykoń” i datą 1723. Na dzwonnicy znajdują się również pamiątkowe tablice poświęcone ważnym wydarzeniom historycznym.

angielski

Żywiec region impresses not only with beautiful views of the surrounding mountains and lakes, but also with magnificent historical monuments. MARKET - its current buildings date back to the second half of the 19th century. In the middle there is a fountain with a statue of St. Florian, on which there is a plaque funded by the society of the city of Żywiec on the 70th anniversary of regaining independence, commemorating the march of legionnaires on the front in 1914. On the eastern side of the Market there is the Town Hall, which houses the seat of the Local Government of the City of Żywiec. On the front wall of the building there are two coats of arms: Polish and Żywiec. At. 12.00 from the Town Hall the Żywiec bugle call is heard. BELLWAY - built of stone in 1723–1724 thanks to the efforts of Franciszek Wielopolski. The belfry has a square shape, is four-storey, covered with a roof in the shape of a tent. At the top there is a movable cockerel, indicating the direction of the blowing wind, and below the flag with the Wielopolskie coat of arms - "Starykoń" and the date 1723. The belfry also has commemorative plaques dedicated to important historical events.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.