polski

Niezmiennie największym aplauzem wśród publiczności cieszy się żywiecki plener, kiedy to niezwykle barwnym korowodem grupy kolędnicze przemierzają ulicami Żywca, by następnie zaprezentować swoje programy. Wyjątkową uczta muzyczną jest letni KONCERT MUZYKI FILMOWEJ, niezwykle entuzjastycznie przyjmowany przez publiczność. Polska Orkiestra Muzyki Filmowej pod batutą ks. Przemysława Pasternaka przenosi publiczność w magiczną krainę światowego filmu i muzyki filmowej. Od roku 2006 w Żywcu odbywają się spotkania puzonowe pod nazwą ŻYWIECKIE SUWAKOWANIE. Żywieckie Suwakowanie to połączenie wakacyjnego odpoczynku z muzyką i przybliżenie publiczności tego wszechstronnego i pełnego możliwości instrumentu, jakim jest puzon. Wielkim, wydarzeniem muzycznym jest impreza pn. „MUZYKA DO GRANIC”. Nazwa imprezy z jednej strony nawiązuje do położenia naszego miasta i regionu, a z drugiej do pozytywnych przekazów, jak granice dobrego smaku, granice perfekcji, granice dobrej muzyki itd. W Żywcu są również organizowane imprezy nawiązujące do kulinarnych tradycji re¬gionu takie jak: „OSCYPEKFEST”. Ideą przyświecającą realizacji tego projektu jest pro¬mocja oscypka, a także innych serów góralskich. „OscypekFest” jest okazją do wytworzenia największego „Mega Sera Góralskiego”, któremu towarzyszą pokazy obrzędów pasterskich oraz liczne koncerty.

angielski

Invariably, the Żywiec plein-air enjoys the greatest applause among the audience, when carol groups walk through the streets of Żywiec with an extremely colorful procession, and then present their programs. A unique musical feast is the summer FILM MUSIC CONCERT, extremely enthusiastically received by the audience. Polish Film Music Orchestra under the baton of Father Przemysław Pasternak takes the audience into the magical land of world film and film music. Trombone meetings have been taking place in Żywiec since 2006 under the name ŻYWIECKA Zippers. Żywieckie Sliding is a combination of holiday rest with music and bringing the audience closer to this versatile and full-featured instrument - the trombone. A great musical event is the party entitled "MUSIC TO THE BORDERS". On the one hand, the name of the event refers to the location of our city and region, and on the other to positive messages, such as the limits of good taste, the limits of perfection, the limits of good music, etc. In Żywiec, events referring to the culinary traditions of the region are organized, such as: "OSCYPEKFEST ".The idea behind this project is to promote oscypek cheese and other highlander cheeses. "OscypekFest" is an opportunity to produce the largest "Mega Cheese Highlander", which is accompanied by demonstrations of shepherd rites and numerous concerts.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.