polski

Podczas Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych prezentują się zespoły ze wszystkich zakątków kuli ziemskiej. Ten bezpośredni kontakt z zagraniczny¬mi, często fascynującymi kulturami pozwala dostrzec niepowtarzalność każdej z tradycji i docenić wartość własnej. Drugą imprezą Tygodnia Kultury Beskidzkiej mającą charakter konkursu jest organizowany od ponad 40 lat Festiwal Folkloru Górali Polskich. FFGP jest wielką fiestą dla kochającej folklor, kulturę i sztukę ludową publiczności, która z ogromną żywiołowością uczestniczy w konkursowych zmaganiach. Coroczną imprezą stały się również organizowane w styczniu ŻYWIECKIE GODY, Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych z Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, podczas którego zobaczyć można m.in. dawne regionalne sposoby składania powinszowań świątecznych przez kolędników z gwiazdą, turoniem, szopką, a także obrzędy związane z okresem Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Karnawału.

angielski

Bands from all corners of the globe present themselves during the International Folklore Meetings. This direct contact with foreign, often fascinating cultures allows you to see the uniqueness of each of the traditions and appreciate your own value. The second event of the Week of Beskid Culture having the character of a competition is the Folklore Festival of Polish Highlanders organized for over 40 years. FFGP is a great fiesta for the audience that loves folklore, culture and folk art, which participates in the competition with enormous spontaneity. The annual event was also ŻYWIECKIE GODY, organized in January, Review of Carol and Ritual Ensembles from the Silesian and Żywiec Beskids, during which you can see, among others former regional ways of making Christmas celebrations by carol singers with a star, a turon, a crib, as well as rites related to the period of Christmas, New Year and Carnival.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.