polski

Miasto to również prężny ośrodek kultury. Spośród wielu cyklicznych imprez największą renomą i popularnością wśród mieszkań¬ców regionu i turystów cieszy się TYDZIEŃ KULTURY BESKIDZKIEJ. Impreza organizowana jest od ponad 50 lat. Na przełomie lipca i sierpnia żywiecki amfiteatr rozbrzmiewa muzyką i tańcem w rytm melodii z całego świata. W ramach tego Tygodnia odbywają się dwie imprezy: MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE I FESTIWAL FOLKLORU GÓRALI POLSKICH.

angielski

The city is also a thriving cultural center. Of the many cyclical events, the BESKIDZ CULTURE WEEK is the most renowned and popular among the inhabitants of the region and tourists. The event has been organized for over 50 years. At the turn of July and August the Żywiec amphitheater resounds with music and dance to the rhythm of melodies from around the world. Within this week there are two events: INTERNATIONAL FOLKLORIST MEETINGS AND THE FOLKLOR FESTIVAL OF POLISH MOUNTAINS.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.