polski

Początki dynamicznego rozwoju miasta związane z jego uprzemysłowieniem sięgają połowy XIX wieku. Wtedy powstał tu m.in. zakład metalurgiczny produkcji śrub, fabryka papieru i drukarnia, jak również, nieodmiennie kojarzo¬ny z Żywcem – browar, założony w 1856 r. przez Albrechta Habsburga. Okres powojenny zaznaczył się w historii mia¬sta rozwojem przemysłu oraz zakładów spółdziel¬czych. W prawie wszystkich dzielnicach powstały nowe osiedla mieszkaniowe i placówki kulturalno¬-oświatowe. Nowe oblicze miasto zyskało w 1967 r., kiedy przez spiętrzenie wód Soły zaporą ziemną w Tresnej powstało Jezioro Żywieckie, stanowiące obecnie ważny składnik dynamicznego rozwoju turystyki. W 1999 r., w wyniku nowego podziału admi¬nistracyjnego kraju, Żywiec stał się częścią woje¬wództwa śląskiego i jednym z bardziej interesujących miasta tego regionu. Jest znakomitą bazą wypadową w góry i leży na ważnym szlaku komunikacyjnym do Słowacji i Czech, a także dalej na południe Europy.

angielski

The beginnings of the dynamic development of the city associated with its industrialization date back to the mid-nineteenth century. Then, among others, Metallurgical plant for the production of screws, paper factory and printing house, as well as invariably associated with Żywiec - a brewery, founded in 1856 by Albrecht Habsburg. In the post-war period, history was marked by the development of industry and cooperative enterprises. In almost all districts new housing estates and cultural and educational institutions were created. The city gained a new face in 1967, when the dam dam created the Żywiec Lake in Tresna, which is now an important component of dynamic tourism development. In 1999, as a result of the new administrative division of the country, Żywiec became part of the Silesian Voivodeship and one of the most interesting cities in this region. It is an excellent starting point for the mountains and lies on an important communication route to Slovakia and the Czech Republic, as well as further south of Europe.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.