polski

Położone w Rudawskim Parku Krajobrazowym, na terenie wsi od lat przyciągają turystów z kraju i Europy. trzy jeziorka: żółte, purpurowe i błękitne leżą na zboczu Wielkiej Kopy. woda zabarwiła się przez skład chemiczny ścian i dna wyrobisk. Na początku osiemnastego wieku mieszkańcy zaczęli wydobywać łupki , w które obfituje tutejsza gleba. Powstała tu kopalnia lecz na początku dwudziestego wieku przestała działać. Woda wypełniła wyrobiska wnęki tworząc piękne jeziorka.

angielski

Located in the Rudawski Landscape Park, they have been attracting tourists from Poland and Europe for years. three lakes: yellow, purple and blue are located on the slope of Wielka Kopa. the water was colored by the chemical composition of the walls and bottoms of the excavations. At the beginning of the eighteenth century, residents began to mine shale, which is rich in local soil. A mine was established here but at the beginning of the twentieth century it ceased to operate. The water filled the excavation cavities creating beautiful lakes.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.