polski

W zdobyciu poczucia pewności siebie, pomaga określenie tego, jak dużo już się wie w danym języku, co wie się na dany temat, wiedza na temat układu tekstu, znajomość gramatyki danego języka, zasad interpunkcji. Wiedza na temat budowy tekstu ułatwia jego zrozumienie. Aby szybko i efektownie nauczyć się czytania tekstów w języku obcym należy przestrzegać kilku prostych zasad: przede wszystkim ustalić regularny czas na ćwiczenie tej umiejętności (praktyka czyni mistrzem!) W przestrzeganiu tego pomoże czytanie takich tekstów, które osobiście nas interesują. Dobrym pomysłem jest również znalezienie przyjaciela od pióra, dołączenie do klubu czytelniczego, w którym można się wymieniać czasopismami lub książkami z pozostałymi członkami lub złożenie regularnego zamówienia na jakiś obcojęzyczny magazyn lub gazetę. Wszystkie te strategie sprawią, że czytanie przestanie być zmorą, a stanie się przyjemną czynnością, przydatną w życiu wielokrotnie.

angielski

In gaining a sense of confidence, it helps to determine how much you already know in a given language, what you know about a given topic, knowledge of the layout of a text, knowledge of the grammar of a given language, and punctuation rules. Knowledge about the structure of the text makes it easier to understand. To quickly and effectively learn how to read texts in a foreign language, you should follow a few simple rules: first of all, set a regular time for practicing this skill (practice makes perfect!) Reading such texts that you are personally interested in will help. It's also a good idea to find a pen friend, join a reading club where you can exchange magazines or books with other members, or place a regular order for some foreign magazine or newspaper. All these strategies will make reading stop being a bane, and will become a pleasant activity, useful in life many times.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.