polski

Dzięki odpowiedniemu postępowaniu, można nabyć tą umiejętność znacznie szybciej i łatwiej. Jedni czytają, bo muszą - na przykład nie obejdą się bez tej umiejętności w wykonywanym przez siebie zawodzie, w którym posługiwanie się językiem obcym jest na porządku dziennym. Drudzy z kolei poświęcają tej czynności zaledwie chwilę – po kilka minut lub godzin w ciągu dnia, a nawet tygodnia, robiąc to niechętnie, co ma znaczny wpływ na zamierzony efekt. Istnieją trzy strategie czytania. Pierwsza polega na czytaniu tekstu szybko, po to, aby zrozumieć z niego same główne idee. Druga polega na skanowaniu z uwzględnieniem konkretnego punktu i szukaniu go w tekście. Trzecia zaś na czytaniu tekstu bardzo szczegółowo, tak aby wyciągnąć z niego jak najwięcej informacji. Każda z tych strategii jest dobra, zależna od tego, co w danej chwili chce się osiągnąć. Jak dobrze to robić? Po pierwsze,

angielski

By doing the right thing, you can acquire this skill much faster and easier. Some read because they have to - for example, they can't do without this skill in his profession in which the use of a foreign language is common. Others, in turn, devote this activity only a moment - a few minutes or hours during the day or even a week, doing so reluctantly, which has a significant impact on the intended effect. There are three reading strategies. The first is to read the text quickly to understand the main ideas. The second involves scanning for a specific point and searching for it in the text. Third, while reading the text in great detail so as to get the most out of it. Each of these strategies is good, depending on what you want to achieve at the moment. How good to do it First,

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.